FUT Tekniği ile Saç Ekimi

FUT Saç Ekimi Nedir?

FUT Tekniği ile saç ekimi 1955 yılında Dr. Bernstein tarafından bulunup uygulanmıştır. Dr. Bernstein Follicular Transplantation isimli makalesiyle bu tekniği tüm dünyaya tanıtmış tüm dünyada bilinip yaygınlaşmasına sebep olmuştur. FUT tekniği ile Saç Ekimi minimikro grefltlemeyle yapılan kendinden önceki eski saç nakil tekniklerini onlara çok büyük bir fark atarak geride bırakmıştır.

FUT Tekniği ile Saç Ekimi, saç köklerinin enseden yani dökülmenin olmadığı bölgeden bir şerit halinde alınarak mikroskoplar altında saçın bütünlüğüne herhangi bir zarar vermeden 2li,3lü saç kökleri içeren foliküler ünitelere ayrıştırılması işlemine verilen isimdir. Bu üniteler klasik micro-mini greft tekniği ile hazırlanan saç köklerinden daha fazla miktarda ve yıpranmamış olduğu için saç ekimi nin daha sık ve sağlıklı yapılmasına imkan sağlamaktadır. Bu sayede hasta çok gür ve sağlıklı bir saç yapısına tekrar kavuşabilmektedir.

FUT Saç Ekimi Nedir

Bilimsel bir gerçek olarak bilindiği üzere kafa derisindeki bütün saçlar foliküler üniteler olarak adlandırılan küçük topluluklar şeklinde büyür. Yetişkin bir insanın kafa derisinde foliküler ünite tam kalınlıkta (1-4 terminal) saç folikülünden meydana gelir. Ailevi olarak süregelen genetik saç dökülmesinden etkilenen kafa derisi bölgelerinde sağlıklı terminal saçların yerini zamanla “minyatürize olmuş” saçlar denen yani hacim ve yapıları daha küçülmüş, daha ufak çaplı,daha kısa olan küçük boyuttaki saçlar alır. Foliküler ünite kafa derisinin yüzeyinde küçük saç grupları şeklinde beraber büyüyor izlenimi verir.

Bilimsel bir gerçek olarak bilindiği üzere

Saç Ekimi İçin Kullanılacak Foliküler Ünite Nasıl Elde Edilir?

FUT Tekniği kullanılarak saç ekiminin yapılacağı bölge için gerekli olan uygun saç miktarının elde edilmesi için cm2 başına düşen foliküler ünitelerin“saç yoğunluğu ” önceden sayılır ve ölçülür. Bu ölçümün amacı istenilen saç uzunluğunu sağlamak için gerekli şeriti elde etmektir.

Daha sonraki aşamada greftler kafa derisinin arka kısmından uzman doktor müdahalesiyle cerrahi yolla çıkarılır. Foliküler ünite zarar görmesin diye doku tek parça halinde çıkarılır. Bu teknik foliküler ünite naklinin oldukça önemli bir özelliğidir.Çünkü foliküler üniteler korunmakla kalmayıp aynı zamanda ayrı ayrı saç foliküllerinin zarar görmesini(kesilmesini) önlemektedir.Bu tekniğin mini-mikrogreftleme tekniğinden en büyük farklılığı çok uçlu bıçaklar kullanılarak foliküler ünitelerin parçalanmasına ve saç folküllerinin kabul edilemez derecede kesilmesine imkan vermemesidir. Verici Alanın Kapatılması ve Ortaya Çıkan Yara İzi Şerit alınan kısım özel cerrahi ipliklerle dikilerek kapatılır. Bu dikiş 15 gün sonra alınacaktır. Oluşan saç ekim operasyonu izi, siz saçınızı çok kısa olarak kestirmedikçe hiçbir şekilde belli olmayacaktır.Bu yöntem kafanın ve saç yapısının doğal bütünlüğünü bozmadığı için elde edilen sonuç ta oldukça doğaldır ve sağlıklıdır.

Saç Ekimi İçin Kullanılacak Foliküler Ünite Nasıl Elde Edilir

FUT Tekniğinin Tercih Edilmesi Gereken Durumlar:

  • Saçlarını sıfır numara ya da 0,5 cm’den daha kısa kesirtirmeyen hastalarımız
  • Zamanı çok dar olup daha kısa bir operasyonla saç ekimi yaptırmak isteyen hastalarımız.

Bu teknikle saç ekim operasyonu işleminden faydalanabilirler.

FUT Tekniğinin Diğer Tekniklere Karşı Avantajları:

  • FUT tTekniği en kısa sürede en fazla saç kökünün nakledildiği tekniktir.
  • Hasta için daha çok saç kökü ihtiyacı olduğunda diğer teknikneklerle beraber aynı gün içinde kombine edilebilerek ( FUT + FUE Tekniği) uygulanabilir.
  • Bu teknikte saç gruplarının doğal yapısına zarar verilmediği için maksimum büyüme sağlanır.
  • Saçın ekilmesi için ekim yapılacak kanalların daha küçük olmasını sağlar. Bu da yapılacak ekimin doğala en yakın ve daha sık olmasına neden olur. Kanalların küçük oluşu kan dolaşımı bozmadığı için ekilen saçlarda yine hızlı büyüme görülür.
  • Operasyonda Stereoskopik mikroskoplar altında yapılan FUT yönteminde saçın dışındaki doku üniteye zarar verilmeden traşlanarak atılır. Böylece ekim için dokusu zedelenmemiş, sade saç içeren greftler hazırlanabilir. Bu şekilde hazırlanan greftleri saçın doğal duruşunu taklit ettiğinden istenilen şekilde yönlendirmek mümkündür.
  • FUT tekniğinde kanallar slit adı verilen çok ince çizikler halinde açılmaktadır. Bu slit tekniği ile etrafındaki saç köklerine hiç zarar vermeden var olan saçların aralarına girilebilir. Bu yüzden tam dökülmemiş saçlarda sıklaştırma yapmak çok kolay olur.
FUT Tekniğinin Tercih Edilmesi Gereken Durumlar

FUT Tekniği ile saç ekiminin cerrahi bir müdahale ile yapılması nedeniyle mutlaka dikiş atılması gereken bir teknik olduğu ve saçların kısa kesilmesi durumunda ensede ince bir çizgi şeklinde dikiş izlerinin görülebilecek olması bu tekniğin dezavantajıdır.